VHP Dharmaprasar Training camp

August 2015- Dakshna Tamilnadu Dharmaprasar training camp conducted in Kumarpalyam, district:Namakkal on14-16August. In this varga From 6 distrcts 7 prakhands 57 karyakartas participated. State organising secretary sri nagaraj, pranta dharmaprasar pramuk sri shanmugam, vice president Armugam, Pujya Swamijis Sri Ramananda, Sri Purna Sevananada addressd them. Central joint secretary g.satyam also. Sri Ramakrishnan, Raghupati arranged the facilities with local support.

VHP Dharmaprasar Training camp

 

VHP Dharmaprasar Training campVhp-dakshin andhra, Ongole vibhag conducted 2 days training camp on 22-23 August in Darshi. Sri Sai reddy prant president, sanjivaiah pranta dharma prasar pramuk, vibhg pramuk-mahant prasad addressed them. Central joint secretary g.satyam also participated.